Incremental BI

Odhady pracnosti

Jak se potýkáte s jejich přesností, jak vysvětlujete managementu proč je to takové nebo makové číslo? Co kdybyste si museli…

BI Delivery Process

Ukázkový BI Delivery process vychází z mých zkušeností na projektech. Jeho cílem je oddělení specifických BI rolí a dát komplexní…

iBI – Pilíř I. – Středobodem všeho je dodávaný produkt!

V minulém díle jsem shrnul motivaci a naznačil směr, kterým se tento seriál vydá. Pro pochopení konkrétních postupů a nástrojů…

Incremental BI – úvod

Je to nějaký pátek, kdy jsem jako studující pracující poprvé začal vnímat projektovou realitu v Business Intelligence. Tou dobou jsem nechápal,…